תיאור הקורס

בשנת 2007 חוקקו במדינת ישראל תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) תקנות אלו מחייבות את העובדים במתארי עבודות שונים שבגינם עלול עובד ליפול לעומק העולה על שני מטרים לעבור הדרכה ולהשתמש בציוד הגנה מפני נפילה, על רקע זה קיימת חשיבות להדרכה והכשרה של עובדי גובה במפעלים ובעבודות שונות בגובה.

הנושאים הנלמדים במהלך הקורס:

  • עבודה בגובה על סולמות.
  • עבודה מתוך סלים להרמת אדם.
  • עבודה מתוך בימות הרמה מתרוממות ופיגומים ממוכנים.
  • עבודה בתוך מקום מוקף.
  • עבודה מעל לפיגומים נייחים
  • עבודה מעל גגות
  • עבודה מעל מבנה קונסטרוקציה.
  • עבודה ביסודות בקווי עיגון.
  • ציוד טג"ח (טיפוס,גלישה,חילוץ).
  • בדיקה,סיווג,פסילה של ציוד טג"ח


משך הקורס

קורס הכולל הכשרה מלאה על כל מתארי העבודה בסעיף 4, יימשך 2 ימים מלאים, סה"כ 18 שעות
קורס רענון לעובדי גובה יימשך יום לימודים מלא ,סה"כ 8 שעות הדרכה והכשרה
מסלול בוקר – יום שלישי בשבוע בין השעות 08:15-15:30
מועד פתיחת הקורס:

01.10.2017


למי מתאים הקורס

• עובדי אחזקה,מתקיני ציוד בגובה,עובדי בניין,קבלנים לעבודות בגובה,כל עובד אחר במקום עבודה העובד בגובה העולה על 2 מטרים


תנאי קבלה

• עובדי אחזקה
• מתקיני ציוד בגובה
• עובדי בניין
• קבלנים לעבודות בגובה